Kako ukloniti i zbrinuti uklonjen pajasen na svom (privatnom) posjedu?

Kako ukloniti i zbrinuti uklonjen pajasen na svom (privatnom) posjedu? Pajasen je dvodomno listopadno stablo, tj. razlikujemo jedinke koje nose ženske cvjetove i kasnije plodove te jedinke koje nose muške cvjetove. Pri uklanjanju pajasena posebnu pažnju potrebno je posvetiti uklanjanju ženskih stabala koje proizvode veliku količinu plodova koji se lako raznose vjetrom.  Manje jedinke pajasena […]

Oprez – strane vrste! Samo zajedno možemo spriječiti unos novih stranih vrsta

Invazivne strane vrste biljaka i životinja ugrožavaju bioraznolikost, a štete koje uzrokuju u zemljama Europske unije iznose preko 12 milijardi € godišnje. Poduzimanjem specifičnih aktivnosti, javnost i tvrtke mogu pridonijeti sprječavanju širenja invazivnih stranih vrsta. Nova kampanja podizanja svijesti javnosti na razini Europe poziva sve na sprječavanje širenja invazivnih stranih vrsta. Kako bi se ključne […]

Održane edukacije o uklanjanju pajasena

U sklopu projektne aktivnosti A3 Edukacija projektnog tima, djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 13. – 15. lipnja 2022. godine, s partnerima na projektu „LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070“ – Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka“ i Javnom […]

LIFE CONTRA Ailanthus u posjetu kod LIFE Alta Murgia

U sklopu projektne aktivnosti A3 Edukacija projektnog tima, djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 12. – 15. travnja 2022. godine, s partnerima na projektu „LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070“ – Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka“, Javnom ustanovom […]