PAJASEN
- BILJKA PROBLEM

LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj.

O projektu

Projektom je planirano uklanjanje jedne od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi, stabla pajasen, u mediteranskoj regiji Hrvatske: u četiri područja ekološke mreže (HR2000918 Šire područje NP Krka, HR1000026 Krka i okolni plato, HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac i HR2001364 JI dio Pelješca) i u mjestima s povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston).

Ukupan proračun projekta:

2.591.937,00 €

Sufinanciranje EU:

1.555.161,00 €

Trajanje projekta:

1. 10. 2020. – 1. 4. 2025.

Što je pajasen?

Pajasen (latinski naziv vrste: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je listopadno stablo porijeklom iz istočne Kine i sjevernog Vijetnama. Počevši od 18. stoljeća pajasen se sadi širom svijeta. Zbog atraktivnog izgleda, brzog rasta, otpornosti na biljojede i prilagodljivosti okolišnim uvjetima, korišten je u hortikulturi, obnavljanju staništa, za kontrolu erozije tla te u medicinskoj i kemijskoj industriji.

Kako prepoznati pajasen?

Pajasen je vitko bjelogorično stablo visine oko 10 metara, s tim da može narasti i do 30 m. Kora stabla je glatka i sive boje, sa uzdužnim svijetlosivim prugama. Listovi su veliki i sastavljeni od velikog broja lisaka.

Zašto je pajasen problem?

Pajasen ugrožava prirodna staništa, uključujući područja visoke vrijednosti očuvanja. Karakterizira ga izuzetno brzi rast, prilagodljivost na različite ekološke uvjete i visoka sposobnost razmnožavanja i širenja: jedno zrelo žensko stablo godišnje proizvede 325 000 krilatih plodova koji se vjetrom i vodom lako prenose na velike udaljenosti.

Ciljevi projekta

Partneri projekta

Vodeća institucija:

Partnerska institucija:

Partnerska institucija:

Partnerska institucija:

Aktivnosti projekta

1. Pripremne aktivnosti

2. Aktivnosti očuvanja

3. Aktivnosti praćenja i evaluacije

4. Podizanje svijesti javnosti i akcije vidljivosti

Mobilna aplikacija „Invazivne vrste u Hrvatskoj“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je mobilnu aplikaciju „Invazivne vrste u Hrvatskoj“ koja je namijenjena široj javnosti te putem koje građani mogu slati dojave o nalazima stranih i invazivnih stranih vrsta koje uoče u prirodi.

Ukoliko u prirodi uočite pajasen dojavite nalaz putem mobilne aplikacije. Podaci o rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta su važni za upravljanje, odnosno smanjenje njihova negativnog utjecaja na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava. Dojavom nalaza stranih vrsta, doprinijet će se i ranom otkrivanju novih stranih vrsta u Hrvatskoj te time spriječiti njihov unos i očuvati prirodu Hrvatske.


Aplikacija je dostupna za IOS i Android uređaje.

Skip to content