Partneri projekta

Vodeća institucija

Zavod za zaštitu okoliša i prirode unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja jedna je od središnjih državnih institucija sektora zaštite prirode u Hrvatskoj. Između ostalih uloga, provodi stručne poslove vezane uz strane i invazivne strane vrste; te sudjeluje u provedbi nacionalnih i međunarodnih zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama, kao što su Uredba EU br. 1143/2014 i „Zakon o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja stranih i invazivnih stranih vrsta”.

Partnerska institucija

Javna ustanova “Nacionalni park Krka” upravlja jednim od najposjećenijih nacionalnih parkova u Hrvatskoj, čiji teritorij čini većinu Natura 2000 područja HR2000918 Šire NP Krka. Javna ustanova Nacionalni park Krka ima dugu tradiciju suradnje sa znanstvenom zajednicom, a odgovorna je za zaštitu nacionalno važnih prirodnih fenomena, sedrenih barijera. Javna ustanova je prepoznala ozbiljnost širenja pajasena te od 2017. godine provode projekt iskorjenjivanja pajasena na dva manja lokaliteta u blizini sedrenih barijera. 

Partnerska institucija

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja zaštićenim područjima Dubrovačko-neretvanske županije, uključujući područje ekološke mreže HR2001364 JI dio Pelješca, koje je jedno od projektnih područja. Javna ustanova također je bila uključena u lokalne akcije uklanjanja pajasena, u sklopu projekta kojeg je provodila nevladina organizacija „Mala Sirena“ na Pelješcu.

Partnerska institucija

Tvrtka Vrtlar d.o.o. je javno poduzeće za uređenje i hortikulturu odgovorno za projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje postojećih zelenih površina u gradu Dubrovniku, te su posljednjih godina prepoznali problem pajasena na dubrovačkom području. Njihovo višegodišnje iskustvo u zaštiti bilja, hortikulturnom radu i tehničko iskustvo pružit će dragocjen doprinos projektu.

Skip to content