Aktivnosti praćenja i evaluacije

D1 Praćenje utjecaja projekta na invazivnu vrstu pajasen

Aktivnost D1 podrazumijeva praćenje ukupnog broja uklonjenih stabala pajasena i postotka površine sa koje je uklonjen pajasen na svim projektnim područjima radi praćenja napretka projekta, i zbog procjene učinkovitost protokola na različitim staništima i lokacijama.

D2 Praćenje utjecaja projekta na ciljna staništa

U sklopu ove aktivnosti planirano je praćenje promjena staništa na kojima se provodi uklanjanje pajasena, kroz različite taksonomske skupine. Ova aktivnost je ključna za procjenu je li, i u kojoj mjeri, uklanjanje invazivne vrste utjecalo na status očuvanja ciljnih Natura 2000 stanišnih tipova.

D3 Evaluacija protokola uklanjanja

Ova aktivnost uključivat će usporedbu učinkovitosti različitih protokola uklanjanja.

D4 Evaluacija podizanja svijesti javnosti o invazivnim stranim vrstama

Svrha ove aktivnosti je procijeniti koliko je javnost upoznata s invazivnim stranim vrstama, na početku i na kraju projekta, kako bismo utvrdili jesu li aktivnosti promocije i edukacije utjecale na educiranost građanstva Republike hrvatske.
Skip to content