Ciljevi projekta

Uspostavljanje kontrole u četiri Natura 2000 područja i u gradovima s povjesnom jezgrom

Projektom LIFE CONTRA Ailanthus planirano je uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u četiri Natura 2000 područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji (Krka i Pelješac) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston).

Planirane su aktivnosti uklanjanja pajasena, sprječavanja njegovog daljnjeg širenja, redovito praćenje, te uspostava nacionalnog protokola i proširenje trenutnog zakonodavnog okvira. Unutar projektnih područja za aktivnosti su odabrana staništa koja su najozbiljnije ugrožena pajasenom, a koja su važna za zaštitu prirode na nacionalnoj razini i na razini Europske Unije.

Također, unutar projekta planiramo razviti i testirati alternativni, ekološki siguran protokol iskorjenjivanja pajasena, te planiramo provoditi niz aktivnosti za povećanje kapaciteta upravljanja invazivnim stranim vrstama na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Očekivani rezultati projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Skip to content