Podizanje svijesti javnosti i akcije vidljivosti

E1 Aktivnosti podizanja svijesti javnosti

Aktivnosti promocije Natura 2000 ekološke mreže, programa LIFE i projekta LIFE CONTRA Ailanthus kroz medije, društvene mreže, radionice, i edukativna predavanja.

E2 Suradnja s drugim (LIFE i ne-LIFE) projektima

Ova aktivnost uključuje komunikaciju s relevantnim LIFE i ne-LIFE projektima kako bi se uspostavila suradnja i izmjena informacija s drugim stručnjacima u sektoru zaštite prirode.

E3 Diseminacija rezultata

Priprema i objava nacionalnog protokola, tiskanje informativnih letaka, izrada brošura i oglasne ploče, i organizacija i provedba radionica uklanjanja.

E4 Razvoj i poboljšanje sustava ranog otkrivanja i brzog odgovora (eng. Early Detection and Rapid Response - EDRR)

Aktivnost koordinacije institucija i stručnjaka koji će biti odgovorni za stručnu potporu u obradi podataka (npr. utvrđivanju vrsta) prijavljenih nalaza stranih vrsta, te razvoj protokola brzog odgovora za kopnene biljne vrste s Unijinog popisa.

E5 Strategije nakon provedbe projekta

Kako bismo osigurali buduće sigurno i održivo gospodarenje pajasenom, krajem projekta ćemo izraditi studiju izvedivosti i nacrt poslovnog plana za korištenje zelenog otpada pajasena za proizvodnju peleta.
Skip to content