Financiranje

Ukupan proračun projekta:

2.591.937,00 €

Sufinanciranje EU:

1.555.161,00 €

Trajanje projekta:

1. 10. 2020. – 1. 4. 2025.

Program LIFE

Projekt LIFE CONTRA Ailanthus financiran je kroz program LIFE Europske unije.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije za okoliš i klimu. Opći je cilj programa pridonijeti provedbi, ažuriranju, i razvoju okolišnog i klimatskog zakonodavstva Europske Unije. Poseban fokus je na zaštiti staništa i na projektima koji će doprinijeti provedbi ciljeva Direktive o pticama i Direktive o staništima.

Projekt LIFE CONTRA Ailanthus

Projekt LIFE CONTRA Ailanthus doprinijet će provedbi zakonodavstva Europske Unije prvenstveno kroz iskorjenjivanje vrste sa Unijinog popisa invazivnih stranih vrsta (Uredba EU br. 1143/2014) te kroz poboljšanje statusa očuvanja stanišnih tipova značajnih na razini EU-a (Direktiva o staništima). Sufinanciranje iz EU-a za projekt LIFE CONTRA Ailanthus iznosi 1.555.161,00 €, što je 60 % ukupnog proračuna projekta.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnja je institucija za ulaganje izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Sufinanciranje iz Fonda za projekt LIFE CONTRA Ailanthus iznosi 352.145 €.

Skip to content