Kako ukloniti pajasen?

Kako ukloniti i zbrinuti uklonjen pajasen na svom (privatnom) posjedu?

Pajasen je dvodomno listopadno stablo, tj. razlikujemo jedinke koje nose ženske cvjetove i kasnije plodove te jedinke koje nose muške cvjetove. Pri uklanjanju pajasena posebnu pažnju potrebno je posvetiti uklanjanju ženskih stabala koje proizvode veliku količinu plodova koji se lako raznose vjetrom. 

Manje jedinke pajasena mogu se počupati (ručno ili uz pomoć motike) zajedno s cijelim korijenom. Pritom treba paziti da u zemlji ne ostanu komadi korijena pajasena iz kojih mogu niknuti nove jedinke.

U svrhu uklanjanja mladih jedinki koje nije moguće iščupati i odraslih jedinki, koristi se metoda rezanja (škarama, velikim škarama te ručnom ili motornom pilom ovisno o veličini) i premazivanja herbicidom na bazi glifosata. Herbicidom se premazuje rez odmah nakon rezanja, u roku od najviše 5 minuta. Uklanjanje ženskih stabala potrebno je provesti prije razvoja sjemenki, tj. prije kraja ljeta, a premazivanje glifosatom daje najbolje rezultate ukoliko se provodi početkom jeseni kada biljka najaktivnije prenosi tvari nastale fotosintezom u korijen. To će pomoći u smanjenju nastanka korijenovih izdanaka i adventivnih pupova na panjevima kojima se ova vrsta drveća vegetativno razmnožava.

Važna napomena: Za korištenje herbicida sukladno propisima iz sektora poljoprivrede potrebno je ishoditi odgovarajuće dozvole. Ako se koristi herbicid potrebno je voditi računa o okolnoj vegetaciji.

Što očekivati nakon prvotnog uklanjanja pajasena?

Sječa pajasena potaknut će tjeranja novih izbojaka, koje je u jesen potrebno ponovo porezati i tretirati herbicidom. Nove biljke koje su niknule iz sjemenki potrebno je ručno iščupati.

Zbrinjavanje biljnog materijala nastalog uklanjanjem pajasena

U svrhu sprječavanja daljnjeg širenja, nakon rušenja i rezanja sav uklonjeni biljni materijal potrebno je adekvatno zbrinuti. Pajasen se može koristiti za ogrjev ili se suhi biljni materijal može spaliti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10. i 114/22.). U slučaju dužeg perioda između uklanjanja i uništavanja, sav biljni materijal potrebno je privremeno skladištiti na način da se izbjegne dodir s tlom (npr. polaganjem na plastičnu ceradu ili slično), a sjemenke pohraniti u vreće, kako bi se onemogućilo njihovo širenje.

Skip to content