LIFE CONTRA Ailanthus u posjetu kod LIFE Alta Murgia

U sklopu projektne aktivnosti A3 Edukacija projektnog tima, djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 12. – 15. travnja 2022. godine, s partnerima na projektu „LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070“ – Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka“, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtkom Vrtlar d.o.o. iz Dubrovnika, posjetili su Nacionalni park Alta Murgia u pokrajini Apulija u jugoistočnoj Italiji.

Dr. sc. Francesca Casella, voditeljica projekta LIFE Alta Murgia, iz Instituta za znanost i proizvodnju hrane (Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari) provela je sudionike studijskog putovanja kroz Nacionalni park Alta Murgia, gdje je u razdoblju od 2013. do 2019. godine proveden LIFE projekt „Control and eradication of the invasive exotic plant species Ailanthus altissima in the Alta Murgia National Park“. Sudionici terenskog putovanja su prisustvovali demonstraciji različitih metoda uklanjanja pajasena te su obiđene projektne plohe s kojih je pajasen uspješno uklonjen kroz talijanski LIFE projekt. Također, djelatnici MINGOR-a su predstavili talijanskim kolegama projekt LIFE CONTRA Ailanthus te su razmijenjena iskustva i dosadašnje prakse uklanjanja ove invazivne strane vrste.

Ovo studijsko putovanje omogućilo je važan prijenos znanja za projekt LIFE CONTRA Ailanthus, budući da su aktivnosti očuvanja usmjerene na uklanjanje pajasena unutar četiri područja ekološke mreže Natura 2000  i u tri povijesna grada na području Mediterana.

Skip to content