Objavljena je NAREDBA O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Ailanthus altissima (pajasen)

Aktivnosti - Pajasen (Ailanthus altissima)

U Narodnim novinama broj 89 od 11. kolovoza 2021. objavljena je NAREDBA O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Ailanthus altissima (pajasen), kojom se osigurava provedba aktivnosti uklanjanja pajasena sa zemljišta na područjima ekološke mreže značajnima za očuvanje vrsta i stanišnih tipova HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca, kao i na području Grada […]

Provedeno kartiranje rasprostranjenosti pajasena unutar projektnih područja​

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s partnerima na projektu Javnom ustanovom “Nacionalni park Krka“, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtkom Vrtlar d.o.o. iz Dubrovnika od travnja do srpnja 2021. godine provelo je kartiranje rasprostranjenosti pajasena unutar svih projektnih područja kako bi se utvrdilo početno stanje za praćenje provedbe […]

Održana početna konferencija projekta „LIFE CONTRA Ailanthus”

dr. sc. Tomislav Ćorić

Na Skradinskom buku u Nacionalnom parku Krka 24. svibnja 2021. održana je početna konferencija projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“ – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (rajsko drvo) u Hrvatskoj. Konferenciju za medije otvorio je uvodnim govorom ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. Glavni cilj i aktivnosti projekta predstavili su Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda […]

19,4 milijuna kuna vrijedan projekt kontrole invazivnog stabla pajasen

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisalo je s Europskom komisijom ugovor za projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ kojim se planira uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen. Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Projekt će provoditi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva […]